Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Het fonds

Circle Fund is een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) naar Nederlands recht.

Het fondsvermogen is ondergebracht in een afzonderlijke stichting, de Stichting Juridisch Eigendom Circle Fund, die wordt bestuurd door IQ EQ Custody B.V. om een goede scheiding en bescherming van de belegde gelden van de participanten te waarborgen.

IQ EQ Custody B.V. staat onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank.

Doelstelling

Beleggers een aantrekkelijk alternatief bieden voor traditionele beleggingscategorieën, zoals aandelen, met een aanvaardbaar risiconiveau.

Streven

Het fonds streeft naar een gemiddeld rendement op middellange termijn (3 tot 5 jaar) van minimaal 15% per jaar, na aftrek van alle kosten.

Focus

Onze focus ligt op het verhandelen van valuta’s (Spot FX) en goud (Spot/Futures goud) middels in eigen beheer ontwikkelde algoritmes en arbitragemodellen.

Beleggingsbeleid

Wij beleggen de gelden van participanten uitsluitend in valuta’s (Spot FX) en goud (Spot/Futures Goud) middels in eigen beheer ontwikkelde algoritmes en arbitragemodellen. De Circle Fund strategie kan in een tweetal hoofdstrategieën worden verdeeld, namelijk in een mean reversion strategie en een swap arbitrage strategie.

Wij beleggen niet in crypto valuta.

De strategie

Mean reversion

Een mean reversion strategie is een beleggingsstrategie die gebaseerd is op de veronderstelling dat de prijzen van activa, in ons geval valuta, in de loop van de tijd de neiging hebben om terug te keren naar een gemiddelde waarde of "mean". Dit betekent dat als een valutapaar aanzienlijk boven of onder zijn gemiddelde prijs handelt, het waarschijnlijk zal corrigeren in de richting van dat gemiddelde.

Berekening van de Mean (Gemiddelde): De strategie begint met het bepalen van het historische gemiddelde van het valutapaar waarop de strategie wordt toegepast. Dit wordt berekend met behulp van verschillende methoden, zoals eenvoudig gemiddelde, exponentieel gewogen gemiddelde, of andere statistische technieken.

Identificatie van afwijkingen: De strategie houdt voortdurend de huidige koers van het valutapaar in de gaten en vergelijkt deze met het historische gemiddelde. Als de koers significant afwijkt van het gemiddelde, wordt er aangenomen dat er een kans is op een terugkeer naar het gemiddelde.

Handelsbeslissingen: Wanneer de koers een bepaalde afwijking bereikt, kan de strategie handelsbeslissingen nemen. Bijvoorbeeld, als de koers te ver onder het gemiddelde ligt, kan de strategie een kooporder plaatsen, in de verwachting dat de koers zal stijgen en convergeren naar het gemiddelde. Omgekeerd, als de koers te ver boven het gemiddelde ligt, kan de strategie een verkooporder plaatsen, anticiperend op een daling van de koers.

Swap arbitrage

Swap arbitrage is een handelsstrategie die draait om het profiteren van prijsverschillen of dislocaties in swapkosten tussen verschillende brokers, zowel institutioneel als retail.

Swapkosten, ook wel bekend als rolloverkosten, zijn kosten die worden geassocieerd met het aanhouden van een valuta positie gedurende de nacht. Deze kosten kunnen zowel positief (in uw voordeel) als negatief (in uw nadeel) zijn en zijn afhankelijk van het renteverschil tussen de twee valuta's in een valutapaar.

Het idee is om een positie in te nemen bij de ene broker waar u een positieve swap ontvangt, en tegelijkertijd een tegenovergestelde positie in te nemen bij een andere broker waar u minder swap betaalt. Hierdoor kunt u inkomen genereren uit de swapkosten zonder marktrisico aangezien de positie 100% is afgedekt.

Weging

De mean reversion handelsstrategie heeft een benedengemiddeld marktrisico en wordt op ongeveer 30% van het belegde vermogen van het Circle Fund toegepast.

Deze swap arbitrage strategie is marktneutraal en wordt op ongeveer 70% van het belegde vermogen van het Circle Fund toegepast.

Meer weten over Circle Fund?

Wij maken graag vrijblijvend kennis met u.

Informatiepakket aanvragen

Vraag ons informatiepakket aan als u meer wilt weten over het Circle FX Fund. U ontvangt alle informatie in uw mailbox. Participeren is mogelijk vanaf €100.000.
Hartelijk dank voor uw informatieaanvraag.
Het informatiepakket ontvangt u binnen 1 werkdag in uw mailbox.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Investeren

Wilt u investeren in het Circle FX Fund? Neem dan contact met ons op. Participeren is mogelijk vanaf €100.000.
Hartelijk dank voor uw interesse.
Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.